[:en]Be informed and play in the prize draw[:sl]Bodite obveščeni in sodelujte v nagradnem žrebanju[:]

[:en]Be infromed first about news around Fair and congress ProMarket. You will be informed about speakers on congress, about round tables and forums titles, you will also find out which exhibitors will present their comapny on fair and more…. Everyone who will sign up on news will participate in prize draw. Also about that you Preberite več o [:en]Be informed and play in the prize draw[:sl]Bodite obveščeni in sodelujte v nagradnem žrebanju[:][…]

Seksi marketing – v celofan zavita prodaja

[:sl]Seksi marketing je že od nekdaj v celofan zavita prodaja, časi, ko je dober marketing pomenil zagotovljeno večjo prodajo, pa so že zdavnaj mimo. Potrošniki smo postali previdnejši in vedno bolj se obnašamo po sloganu »Ime mi je … in težko me je ujeti«. Prav zaradi tega se podjetja vračajo k temeljni zapovedi, da je obdržati staro stranko veliko slajše kot iskati novo.[:] […]

[:en]Seller – the most important bond beetwen company and customer[:sl]Prodajalec – najpomembnejša vez med podjetjem in stranko[:]

[:en]Years back, when I was still a student, I promised myself I will never be a salesman. However, when I became a faculty student and took part in paper presentations, defending thesis and the clashing of opinions I realised that “selling” yourself is precisely what matters during your studies. You simply have to believe in and back up the ideas you share with others.

[:sl]Pred leti, ko sem študiral, sem si rekel, da ne bom nikoli prodajal. Potem pa sem prišel na faks, kjer smo skozi predstavitve seminarskih nalog, zagovorov pred tablo in kresanja mnenj spoznavali, da je ravno “prodaja” samega sebe tisto, kar je pri študiju pomembno. Enostavno moraš stati za idejami, ki jih deliš z drugimi.

[:] […]

[:en]Websites – the most widely exposed points of sale [:sl]Spletna stran – najbolj izpostavljeno prodajno mesto podjetja[:]

[:en]The Invisible Seller

Today, websites are the most widely exposed points of sale for most companies. Besides the basic information provided on corporate websites, customers also search for the “hidden” information such as testimonies about products,  opinions about the company, debate forums and other on line publications which can be found through different search engines. These search engines are also places that expose your competitors to potential buyers.

[:sl]Nevidni prodajalec

Spletne strani so danes najbolj izpostavljeno prodajno mesto podjetja. Poleg osnovnih informacij kupci preko spleta poiščejo tudi tiste »skrite« informacije (mnenja ljudi,  kaj menijo o podjetju, debatni forumi in druge objave), do katerih pridejo preko različnih iskalnikov, na katerih pa je seveda izpostavljena tudi vaša konkurenca.

[:] […]

[:en]Due to the rapid selection and lack of time run out of creativity[:sl]Zaradi hitre izbire in pomanjkanja časa zmanjka kreativnosti[:]

[:sl]Podarjanje daril v poslovnem svetu je zelo pomembno. Izbira promocijskih daril pa je že umetnost. S podarjanjem daril izražamo naklonjenost stranki in hkrati promoviramo blagovno znamko podjetja, ki ga zastopamo.

Včasih pa to ni tako enostavno. [:en]

Giving gifts in the business world is very important. The choice of promotional gifts is already art. Gifts are expressing preference for the partners and at the same time promote brand companies, which represent.

But sometimes this is not so easy. [:] […]