[:en]My money for a good think – Chris Catchpole[:sl]Moj denar za dobro stvar – Chris Catchpole[:]

[:en]British eminent of direct marketing Chris Catchpole from the agency catchpole & friends, who will be the speaker of event ProMarket in Ljubljana, represents some not only superior creative even highly successful direct marketing cases – but he also asks himself why all of charitable areas.[:sl]Ugledni britanski direktni tržnik Chris Catchpole iz agencije catchpole&friends, ki bo  tudi eden izmed predavateljev na ProMarket-u, predstavlja nekaj ne le vrhunsko kreativnih, tudi izjemno uspešnih projektov direktnega marketinga – a se tudi sam sprašuje, zakaj so vsi iz dobrodelnega področja.[:] […]

[:en]Who needs TV advertising?[:sl]Kdo sploh še potrebuje TV oglase? [:]

[:sl]

Od svojega nastanka je televizija za oglaševalce in za marketing nasploh pomenila zanesljivo, še več, nujno strategijo.

Danes obupno izgublja svoj marketinški sijaj. [:en]Ever since its beginnings, television has been seen as a reliable, even indispensable, strategy of marketing and advertising in general.

Today, however, it is losing its marketing flamboyance.

[:] […]

[:en]How to reward customer loyalty – the good and bad customer loyalty rewarding systems [:sl]Kako nagraditi zvestobo – Dobri in slabi sistemi nagrajevanja zvestobe kupcev[:]

[:en]Recording bonus points on loyalty cards is most certainly a long-term method of establishing loyalty in customers

Furthermore, some companies send their customers birthday bonus vouchers. This is a good example where the purchaser confirms their loyalty. Another example would be when vouchers for discounts and other benefits are sent to customers from partner companies, which can provide a certain discount rate (flyers attached to receipts or enclosed in magazines). However, the question is whether the recipient will be thrilled to receive a flyer offering vacations abroad, if this is a retired person who saves money for settling the essential monthly expenses and is more pleased with spending weekends in their small vineyard featuring a modest weekend house.

[:sl]Vpisovanje bonitet na kartice je gotovo dolgoročni način izgradnje lojalnosti

Poznamo primere, ko podjetja pošiljajo zahvalne kupone za rojstni dan. To je dober primer, kjer dobi kupec potrditev za zvestobo. Drugi primer je pošiljanje popustov in ugodnosti podjetij, ki so partnersko povezana in zato kupcem dajejo določen popust (priložen letak k računom ali v revijo). Vendar ali je prejemnik navdušen, ko dobi letak za turistično ponudbo v tujini, če je to upokojenec, ki zbira denar za mesečno plačilo nujnih položnic in mu več pomeni vikend v goricah?

[:] […]

[:en]Video about ProMarket on www.vest.si[:sl]Video ProMarket na vest.si[:]

[:sl]Prodaja, marketing in oglaševanje. Tri področja, ki se morajo vedno hitreje spreminjati, bili vedno bolj “nora”, pritegniti čim več oči in cvenka. Kako pritegniti pozorost tistega, ki ga želimo osvojiti? Ljudje, ki se ukvarjajo z marketingom in oglaševanjem so menda “muhasti” in zdi se jim, da so videli in šlišali že vse… Zato smo se Preberite več o [:en]Video about ProMarket on www.vest.si[:sl]Video ProMarket na vest.si[:][…]

[:en]Legendary old slovenian tv spots[:sl]Legendarni stari slovenski tv oglasi[:]

[:en]Watch old slovenian tv commercial spots and bring up memories of old nostalgic times. They have all needed positive emotions, and they are building good image of product. In recent years, some spots for at least get little closer.m

[:sl]Za obujanje nostalgičnih časov si oglejte stare slovenske oglase. Vsebujejo vse potrebno, da vzbudijo pozitivna čustva in gradijo dober imidž izdelka. Zadnje čase se nekateri oglasi vsaj malce približajo.

[:] […]

[:en]What is clipping?[:sl]Kaj je kliping?[:]

[:sl]

Osnovna definicija  klipinga bi se lahko glasila nekako takole: gre za izrezovanje člankov iz tiskanih publikacij. Danes ne moremo več razpravljati v tem kontekstu, zato raje govorimo o spremljanju medijev, saj že dolgo več ne gre samo za izrezovanje časopisnih člankov.

[:en]Basically, clipping could be defined as the process of clipping articles out of printed publications. However, today, clipping can no longer be discussed in this context, therefore it is preferred to speak of monitoring the media, as clipping newspaper articles stopped being the only activity within clipping long time ago.

[:] […]

[:en]Exhibition of design works at the ProMarket[:sl]Razstava oblikovalskih del na ProMarketu[:]

[:sl]Poleg sejma, delavnic in kongresa bo na ProMarketu na ogled tudi razstava oblikovalskih in fotografskih del domačih ustvarjalcev. Oblikovanje je pomembno za vsako podjetje, saj se z nečim novim vedno predstavljajo navzven. Nova oblika izdelka, spletne strani ali celostne grafične podobe predstavlja ogledalo podjetja in njihovega razmišljanja.

[:en]Beside the fair you could visit also the exhibition of domestic design makers and photograph works. Design is important for each company. It represents your business, products and people.

Do you want to exhibite? Please contact us: +386 1 70 90 777.[:] […]