GR = Promarket = kraj za osebna srečanja = orodje za prodajo

[:en]The Ljubljana Exhibition and Convention Centre is recognisable for its lively fairs, resounding congresses and exciting events. In short, it is known for events which help our clients increase their visibility and, as a result, their sales. The Promarket fair and congress are therefore right up our str[:sl]Gospodarsko razstavišče je prepoznavno po svojih živih sejmih, odmevnih kongresih in vznemirljivih dogodkih, torej po dogodkih, s katerimi si naše stranke povečujejo prepoznavnost in s tem prodajo. Sejem in kongres  Promarket smo si torej napisali na svojo kožo – na njem se bomo skupaj z [:][:en]eet – here, along with everyone else offering everything necessary for marketing, sales and advertising, we will introduce ourselves to our existing and potential clients. Some of you, however, may be persuaded by one of our competitors at the Promarket fair.

We invite you to attend our specialised fair and congress, where various providers will present tools that will help you successfully sell your product or service. It is true that you can find and read almost anything on the Internet nowadays, but personal contact has remained the most important way of communication between buyers and sellers ever since the beginning of trade in the time of the Phoenicians. This is something that many companies have realised since the introduction of various indirect or impersonal sales methods.  For example, our 2008 turnover through the fair and congress events, which are both based on personal contact, increased by 46 percent.

At the congress, lecturers who are experts in their field will speak about their experience, the projects that succeeded and those that failed etc. It is less expensive to learn from the mistakes of others, and to compare the competitors’ offer at one place is the simplest and quickest way to improve sales. You may miss a business day at the office with difficulty, as so many e-mails and telephone calls will remain unanswered. And yet, from time to time, it is necessary to fill one’s head with innovations, with different approaches, with everything that offers a thinking person new combinations, ideas, views etc. This is the key to successful sales.

That is why we invite you to come and meet new people and discover new opportunities to promote your products. Perhaps a visit to the Promarket fair with its informative lectures and discussion panels is exactly what your company needs to be successful.

Ante Madjar

Company Director, Gospodarsko razstavišče d.o.o.[:sl]drugimi, ki prav tako ponujajo vse za marketing, prodajo in oglaševanje, predstavili vam, ki ste že naše stranke, ki bi lahko bili naše stranke ali pa vas bo morda prav na sejmu Promarket prepričal kdo od naših konkurentov.

Vabimo vas, da si ogledate specializiran sejem s kongresom, na katerem se bodo predstavili ponudniki različnih orodij, ki vam bodo pomagali dobro  prodati vaš izdelek oziroma  storitev. Res je, da lahko skoraj vse preberete, najdete na internetu,  vendar  pa osebni stiki ostajajo od začetkov trgovanja v času Feničanov  najpomembnejši način sporazumevanja med kupcem in prodajalcem. Verjetno je po dobi razmaha različnih posrednih oziroma neosebnih načinov prodaje to že spoznalo kar nekaj podjetij, saj se nam je – zgolj za primer – promet leta 2008, ustvarjen s sejemsko in kongresno prireditveno dejavnostjo, obe pa temeljita na osebnih stikih, povečal za 46 odstotkov.

Na kongresu bodo predavatelji, ugledni ljudje iz prakse, govorili o svojih izkušnjah, uspelih in propadlih projektih ipd. Učiti se na napakah drugih je ceneje, primerjati na enem mestu ponudbo konkurentov pa najenostavnejša  in najhitrejša pot do dobrega orodja za prodajo. Morda res težko pogrešate delovni dan – toliko je neodgovorjenih mailov, toliko telefonov … –  pa vendar je treba vsake toliko časa napolniti glavo z novostmi, z drugačnim, kar vse ponuja razmišljujočemu človeku nove kombinacije, ideje, poglede ipd.,  kar je verjetno ključ do uspešne prodaje.

Zato pridite, ustvarite nove osebne vezi, poiščite nove možnosti za prodajo svojega izdelka, morda bo prav obisk Promarketa, udeležba na zanimivih predavanjih, okroglih mizah tisto, kar bo vašega konja preobrazilo v bolj iskrivega.

Ante Madjar

Direktor, Gospodarsko razstavišče d.o.o.[:][:en][:sl][:]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.