[:en]How much profit you made with your mobile phone?[:sl]Kako dobro vam služi vaš mobilnik?[:]

[:sl]Po prihodu mobitelov v Slovenijo je število njihovih uporabnikov strmo naraščalo. Danes nam služijo kot pomembna komunikacijska orodja, pred časom pa so postali tudi pomemben oglaševalski medij.

Storitev Mooble je še korak naprej v oglaševanju, saj ne gre za splošno pošiljanje SMS sporočil, ampak za obojestranske koristi med oglaševalci in uporabniki. [:en]Since mobile phones arrived in Slovenia, the number of mobile phone users has risen drastically. Today, mobile phones serve as an important communication tool and, lately, also as an important advertising medium.

The Mooble service is a step further in advertising, as it does not only involve the general sending of text messages, but offers benefit for both advertisers and users. [:][:sl]

Je komunikacijski kanal za predajo promocijskega sporočila, direktno v žep zainteresiranega, potencialnega potrošnika. Mooble uporabniki so namreč dali dovoljenje za trženje oglasnega prostora na svojih mobilnih telefonih in z vsakim prejetim oglasnim sporočilom so tudi neposredni nagrajeni z Mooble dolarji, ki jih koristijo pri določenih partnerjih.

Gre za ciljno usmerjeno oglaševanje, kjer uporabnike segmentirate po demografskih kriterijih in po njihovih interesih, saj si sami izberejo želeno tematiko promocijskih sporočil.

Storitev Mooble je dobrodošla predvsem med mlajšimi uporabniki mobilnih telefonov, ki so najbolj sprejemljivi za pošiljanje in prejemanje SMS sporočil. Vsekakor je to dobra novica za podjetja, ki ponujajo storitve nekoliko mlajšim ciljnim skupinam kupcev (med uporabniki Mooble storitve je največ uporabnikov do 35 let). Gre za najmodernejši promocijski kanal, ki vam ponuja obilico možnosti, tako pri samostojnih trženjskih akcijah kot v povezavi z ostalimi kanali. Storitev Mooble dodatno vpeljuje možnost dialoga kot nadgradnjo klasične, enosmerne komunikacije.

www.mooble.si.[:en]It is a communication channel for delivering promotional messages directly to interested and potential consumers. Mooble users have explicitly given consent to receiving advertising on their mobile phones, and for each advertisement they receive they are directly awarded Mooble dollars which they can use with certain partners.

This is targeted advertising which classifies users by demographic criteria and interests, as users are able to select the desired content of the promotional messages themselves.

The Mooble service is especially welcomed by younger mobile phone users who are also the most open to sending and receiving text messages. This is good news for companies offering services to younger target groups of buyers (the majority of Mooble service users are between ___ and 35 years of age). This is the most modern promotional channel available, offering an abundance of possibilities for independent marketing campaigns as well as in connection with other channels. The Mooble service also brings the possibility of introducing dialogue as an upgrade to classic, one-way communication.

www.mooble.si.[:]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.