[:en]Free direct marketing service[:sl]Brezplačna storitev direktnega marketinga[:]

[:sl]

Nova spletna aplikacija za potrebe pošiljanja nenaslovljenih pošiljk

Pri pripravi letakov, brošur, katalogov, … moramo z vidika pošiljatelja predvideti določene stroške, ki jih bomo imeli za pripravo, oblikovanje, tisk in nenazadnje samo distribucijo, ki je pomembna, da naše sporočilo pride v prave roke.

Ocena stroškov distribucije nenaslovljenih pošiljk nam lahko vzame veliko časa, saj moramo predvideti vse elemente. Informacijska tehnologija nam je omogočila, da na hiter in lahek način zajamemo količinske in cenovne elemente distribucije in si samostojno pripravimo informativno ponudbo za distribucijo nenaslovljenih pošiljk.

[:en]New Web Application for Sending Unaddressed Mail

When creating flyers, brochures, catalogues etc, the sender must take into account certain costs, including preparation, design, print and, also, distribution, which is crucial in order to deliver the message to the right person.

Estimating the costs of unaddressed mail distribution can be very time consuming because of all aspects that need to be taken into account. Information technology has made it possible to cover the quantity and price elements of distribution quickly and easily, and to independently prepare an informative offer for the distribution of unaddressed mail.

[:][:sl]

Spletno aplikacijo je oblikovala Pošta Slovenije v okviru ponudbe svojih storitev direktnega marketinga. Njene ključne prednosti in koristi so:

–         enostavno določanje področij distribucije oziroma dostave (vizualni prikaz na zemljevidu in opisni prikaz v seznamu),

–         nenehna dostopnost do posodobljenih podatkov (dostop na internetu),

–         priprava celovitih informativnih ponudb (tudi seznamov za dostavo pošiljk),

–         enostavna in hitra priprava ponudb v samostojno generirani elektronski datoteki (pdf), ki si jo lahko shranimo na svoj računalnik ali natisnemo.

Tako si hitro pripravimo informativno ponudbo, ki nam služi kot osnova za nadaljnje naročilo distribucije nenaslovljenih pošiljk. Na spletno aplikacijo lahko dostopajo uporabniki na naslovu http://webgis.posta.si oziroma preko spletne strani Pošte Slovenije, kjer najdete tudi vsa navodila za uporabo aplikacije.[:en]

The web application has been set up by Pošta Slovenije in the framework of its offer in direct marketing services. The offer’s key features and benefits include:

-A simple definition of areas in distribution or delivery (visual map display and a descriptive display included in a list)

-Constant access to updated information (online access)

-Preparation of comprehensive informative proposals (including addressee lists)

– Drawing up proposals in a quick and simple manner and inserting them into an independently generated electronic file (.pdf) that can be downloaded to a computer or printed

This provides the possibility of quickly drawing up an informative offer that serves as the basis for future orders of unaddressed mail distribution Users can access the Web application at the following Web address: http://webgis.posta.si, or through the Pošta Slovenije Website, which includes full instructions for using this application.[:]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.