“Dogodek kot je ProMarket je dobrodošel”

Med razstavljavci in partnerji dogodka ProMarket smo v maju preko ankete povprašali o njihovih vtisih in mnenju. Prejeli smo 18 izpolnjenih anket in dobili rezultate, ki so nam v pomoč pri razvoju dogodka ProMarket.

ProMarket se je odvijal letos v marcu, kar za dobro tretjino vprašanih tudi dober termin za izvedbo takega dogodka, 28% pa je mnenja, da bi jim bolj ustrezala predstavitev v jesenskem času (september ali oktober).

Več o rezultatih ankete …