[:en]Seller – the most important bond beetwen company and customer[:sl]Prodajalec – najpomembnejša vez med podjetjem in stranko[:]

[:en]Years back, when I was still a student, I promised myself I will never be a salesman. However, when I became a faculty student and took part in paper presentations, defending thesis and the clashing of opinions I realised that “selling” yourself is precisely what matters during your studies. You simply have to believe in and back up the ideas you share with others.

[:sl]Pred leti, ko sem študiral, sem si rekel, da ne bom nikoli prodajal. Potem pa sem prišel na faks, kjer smo skozi predstavitve seminarskih nalog, zagovorov pred tablo in kresanja mnenj spoznavali, da je ravno “prodaja” samega sebe tisto, kar je pri študiju pomembno. Enostavno moraš stati za idejami, ki jih deliš z drugimi.

[:][:en]

During my studies, I worked for the Profesionalna prodaja magazine (PROPRO), which is, unfortunately, no longer in print. We, the eager youth who worked at the magazine, were literally devouring the newly-acquired knowledge and ideas we came across while reading foreign literature, getting acquainted with great door-to-door salespeople, and writing articles.

In short, the sooner one became acquainted with the art of selling their own ideas, products, services etc., the more they can gain. Salespeople are those who bring money to the company. They act as agents to their colleagues who work in manufacture or other departments, trust them and present their products to other people.

Have you ever thought about the extent of responsibility a person has to take on when selling a car that was produced by tens of people? And another ten subcontractors this person does  not even know?

Accepting the responsibility of all parties involved, all characteristics of your co-workers, and understanding the customer’s requirements is what makes a good salesperson. These people are the best because they will always listen. They will learn. They will communicate. They will grow.

This business activity will be one of our topics at the PROMARKET congress and fair. It is certainly true that, in Slovenia, the awareness of selling being important and the fact that salespeople are those who can leave a good impression on customers and represent the company is on the rise. This just goes to show why certain companies choose their salespersons of the month and why some of them apply very carefully planned programmes in rewarding their salespeople.

Salespeople remain the only animate and most important link between the company and the customer.

Written by: Boštjan Zrimšek[:sl]

Med tem študijem sem sodeloval pri nastajanju revije Profesionalna prodaja (PROPRO), ki je danes žal ni več. V tej reviji smo nadebudni mladinci kar požirali novo osvojena znanja in ideje, ki smo jih dobili pri branju tuje literature, spoznavanju odličnih domačih prodajnikov in pisanju člankov.

Skratka, prej ko se človek sreča s prodajo (svojih idej, izdelkov, storitev,…), več lahko pridobi. Prodajniki  v podjetjih so tista bitja, ki prinašajo denar v podjetje. Zastopajo svoje kolege iz proizvodnje ali drugih oddelkov, jim verjamejo in njihove izdelke predstavljajo drugim.

Ste že kdaj pomislili, kakšna odgovornost je prodajati avtomobil, ki ga je naredilo več deset ljudi? In še deset podizvajalcev, ki jih niti ne poznaš?

Ravno s sprejemanjem odgovornosti vseh vpletenih, vseh lastnosti sodelavcev, razumevanjem potreb kupca, postaneš dober prodajnik. To so najboljši ljudje, saj vedno poslušajo. Se učijo. Komunicirajo. Rastejo.

Na kongresu in sejmu PROMARKET bomo izkazali pozornost tudi tej dejavnosti. Vsekakor je v Sloveniji tudi vedno večje zavedanje, da je prodaja pomembna, da so prodajniki tiste osebe, ki dajejo dober vtis do strank in predstavljajo podjetja. Zato bomo videli, zakaj nekatera podjetja izbirajo prodajalca meseca, druga pa imajo vpeljan zelo dovršen program nagrajevanja prodajnikov.

Prodajajalci so še vedno edina živa in najpomembnejša vez med podjetjem in kupcem.

Zapisal: Boštjan Zrimšek[:]

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.