[:en]Your Exterior can become one of the Crucial Marketing Communication Tools [:sl]Vaša fasada lahko postane ena izmed ključnih orodij marketinškega komuniciranja[:]

[:sl]Ali vam velika zunanja površina vaše stavbe dobro služi? Ste pomislili, da bi vam služila kot komunikacijski medij – uporabite jo za hitre akcije in reklamiranje blagovne znamke, logotipa

Najnovejša tehnologija projeciranja s projektorji, vam omogoča zunanje nočno oglaševanje, ki v vseh pogledih prekaša ostale nočne reklame. Logotopi so namenjeni profesionalni projekciji logotipov in reklamnih sporočil za projeciranje tudi v slabših pogojih.

[:en]Do you make good use of the large exterior surface of your building? Have you ever thought about it as a communication media used for quick advertising campaigns or promotion of a trademark, logo etc.

The most recent projection technology by means of projectors enables external night-time advertising, which surpasses all other night-time advertising methods in all respects. Gobotops are designed for professional projection of logos and advertising messages even in unfavourable conditions.

[:] […]

[:en]Free direct marketing service[:sl]Brezplačna storitev direktnega marketinga[:]

[:sl]

Nova spletna aplikacija za potrebe pošiljanja nenaslovljenih pošiljk

Pri pripravi letakov, brošur, katalogov, … moramo z vidika pošiljatelja predvideti določene stroške, ki jih bomo imeli za pripravo, oblikovanje, tisk in nenazadnje samo distribucijo, ki je pomembna, da naše sporočilo pride v prave roke.

Ocena stroškov distribucije nenaslovljenih pošiljk nam lahko vzame veliko časa, saj moramo predvideti vse elemente. Informacijska tehnologija nam je omogočila, da na hiter in lahek način zajamemo količinske in cenovne elemente distribucije in si samostojno pripravimo informativno ponudbo za distribucijo nenaslovljenih pošiljk.

[:en]New Web Application for Sending Unaddressed Mail

When creating flyers, brochures, catalogues etc, the sender must take into account certain costs, including preparation, design, print and, also, distribution, which is crucial in order to deliver the message to the right person.

Estimating the costs of unaddressed mail distribution can be very time consuming because of all aspects that need to be taken into account. Information technology has made it possible to cover the quantity and price elements of distribution quickly and easily, and to independently prepare an informative offer for the distribution of unaddressed mail.

[:] […]

[:en]Congress and fair PROMARKET[:sl]Sejem in kongres PROMARKET[:]

[:sl]Med 17. in 19. februarjem 2009 se bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odvil prvi kongresni sejem v Sloveniji, kjer se bodo na enem mestu skupno predstavili vsi, ki se profesionalno ukvarjajo s prodajo, marketingom ali oglaševanjem. Ponudniki in iskalci raznih storitev ter izdelkov, ki pomagajo pri trženju, se bodo v treh dneh srečali, dobili Preberite več o [:en]Congress and fair PROMARKET[:sl]Sejem in kongres PROMARKET[:][…]