[:en]Does a young company need a marketing agency?[:sl]Kdaj podjetje potrebuje marketinško agencijo?[:]

[:en]One of the basic objectives of marketing is to focus on the needs and wishes of the consumers or partners in the exchange. The establishment of long-term objectives, such as developing a reliable and recognisable brand name, loyal and satisfied customers and markets, are the main and most important marketing challenges. Integration of the manufacturer, the object of exchange and the customers of goods and/or services is thus required.

[:sl]Eden od osnovnih ciljev marketinga je osredotočenost na potrebe in želje potrošnikov oziroma partnerjev v menjavi. Postavljanje dolgoročnih ciljev kot so zanesljiva in prepoznavna blagovna znamka, zvesti in zadovoljni potrošniki, razvijajoč trg so glavni in najpomembnejši izzivi marketinga. Torej povezovanje proizvajalca, predmeta menjave in odjemalca blaga in/ali storitve. [:] […]

[:en]Your Exterior can become one of the Crucial Marketing Communication Tools [:sl]Vaša fasada lahko postane ena izmed ključnih orodij marketinškega komuniciranja[:]

[:sl]Ali vam velika zunanja površina vaše stavbe dobro služi? Ste pomislili, da bi vam služila kot komunikacijski medij – uporabite jo za hitre akcije in reklamiranje blagovne znamke, logotipa

Najnovejša tehnologija projeciranja s projektorji, vam omogoča zunanje nočno oglaševanje, ki v vseh pogledih prekaša ostale nočne reklame. Logotopi so namenjeni profesionalni projekciji logotipov in reklamnih sporočil za projeciranje tudi v slabših pogojih.

[:en]Do you make good use of the large exterior surface of your building? Have you ever thought about it as a communication media used for quick advertising campaigns or promotion of a trademark, logo etc.

The most recent projection technology by means of projectors enables external night-time advertising, which surpasses all other night-time advertising methods in all respects. Gobotops are designed for professional projection of logos and advertising messages even in unfavourable conditions.

[:] […]