Ali je denarno motiviranje dolgoročno učinkovito?

V Ljubljanskih mlekarnah temeljijo na motiviranju celotnega kolektiva in ne le posameznika, kot v drugih podjetjih. Po besedah Grega Ermenca  je ljudi najbolje motivirati z materialnim nagrajevanjem, konkretneje z denarjem. Večina bi se s tem strinjala, navsezadnje je denarno nagrajevanje najpogostejša oblika motivacije. Vsekakor to v kratkoročnem obdobju drži, vendar dolgoročno gledano, pa ljudje bolj Preberite več o Ali je denarno motiviranje dolgoročno učinkovito?[…]

[:en]How to reward customer loyalty – the good and bad customer loyalty rewarding systems [:sl]Kako nagraditi zvestobo – Dobri in slabi sistemi nagrajevanja zvestobe kupcev[:]

[:en]Recording bonus points on loyalty cards is most certainly a long-term method of establishing loyalty in customers

Furthermore, some companies send their customers birthday bonus vouchers. This is a good example where the purchaser confirms their loyalty. Another example would be when vouchers for discounts and other benefits are sent to customers from partner companies, which can provide a certain discount rate (flyers attached to receipts or enclosed in magazines). However, the question is whether the recipient will be thrilled to receive a flyer offering vacations abroad, if this is a retired person who saves money for settling the essential monthly expenses and is more pleased with spending weekends in their small vineyard featuring a modest weekend house.

[:sl]Vpisovanje bonitet na kartice je gotovo dolgoročni način izgradnje lojalnosti

Poznamo primere, ko podjetja pošiljajo zahvalne kupone za rojstni dan. To je dober primer, kjer dobi kupec potrditev za zvestobo. Drugi primer je pošiljanje popustov in ugodnosti podjetij, ki so partnersko povezana in zato kupcem dajejo določen popust (priložen letak k računom ali v revijo). Vendar ali je prejemnik navdušen, ko dobi letak za turistično ponudbo v tujini, če je to upokojenec, ki zbira denar za mesečno plačilo nujnih položnic in mu več pomeni vikend v goricah?

[:] […]