[:en]Discounts and cut prices do not expanding sales![:sl]Popusti in nižanje cen ne večajo prodaje![:]

[:sl]Spremembe v gospodarstvu, kažejo različne premike tudi v prodajnih pristopih pri nakupnih odločitvah. Nižanje cen se zdi samoumevno v obdobju gospodarske krize, vendar ali je to res učinkovito orodje?[:en]Changes in the economy are also reflected in different shifts occurring in the sales approaches and purchase decisions. Lower prices seem to be a normal thing in the period of economic crisis, but the question is whether lower prices are a truly effective means of selling?[:] […]

[:en]How to reward customer loyalty – the good and bad customer loyalty rewarding systems [:sl]Kako nagraditi zvestobo – Dobri in slabi sistemi nagrajevanja zvestobe kupcev[:]

[:en]Recording bonus points on loyalty cards is most certainly a long-term method of establishing loyalty in customers

Furthermore, some companies send their customers birthday bonus vouchers. This is a good example where the purchaser confirms their loyalty. Another example would be when vouchers for discounts and other benefits are sent to customers from partner companies, which can provide a certain discount rate (flyers attached to receipts or enclosed in magazines). However, the question is whether the recipient will be thrilled to receive a flyer offering vacations abroad, if this is a retired person who saves money for settling the essential monthly expenses and is more pleased with spending weekends in their small vineyard featuring a modest weekend house.

[:sl]Vpisovanje bonitet na kartice je gotovo dolgoročni način izgradnje lojalnosti

Poznamo primere, ko podjetja pošiljajo zahvalne kupone za rojstni dan. To je dober primer, kjer dobi kupec potrditev za zvestobo. Drugi primer je pošiljanje popustov in ugodnosti podjetij, ki so partnersko povezana in zato kupcem dajejo določen popust (priložen letak k računom ali v revijo). Vendar ali je prejemnik navdušen, ko dobi letak za turistično ponudbo v tujini, če je to upokojenec, ki zbira denar za mesečno plačilo nujnih položnic in mu več pomeni vikend v goricah?

[:] […]