Email marketing: 11 nasvetov za izdelavo prijavnega obrazca na e-sporočila

[:en] Potrebno je pričeti že pri temeljih, pri prijavi na e-obveščanje. Poleg zanimanja uporabnika za prijavo na vašo emailing listo za obveščanje, je potrebno z uporabnikom navezati določeno stopnjo zaupanja. Ta se začne že pri samem obrazcu za prijavo na obveščanje. Dobro oblikovan obrazec vam lahko prinese dolgoročno razmerje z vašimi uporabniki, ki bodo vaša Preberite več o Email marketing: 11 nasvetov za izdelavo prijavnega obrazca na e-sporočila[…]

[:en]Does a young company need a marketing agency?[:sl]Marketinška agencija za mlado podjetje?[:]

[:en]One of the basic objectives of marketing is to focus on the needs and wishes of the consumers or partners in the exchange. The establishment of long-term objectives, such as developing a reliable and recognisable brand name, loyal and satisfied customers and markets, are the main and most important marketing challenges.

[:sl]Eden od osnovnih ciljev marketinga je osredotočenost na potrebe in želje potrošnikov oziroma partnerjev v menjavi. Postavljanje dolgoročnih ciljev kot so zanesljiva in prepoznavna blagovna znamka, zvesti in zadovoljni potrošniki, razvijajoč trg so glavni in najpomembnejši izzivi marketinga. Torej povezovanje proizvajalca, predmeta menjave in odjemalca blaga in/ali storitve. Informiranje, izobraževanje in promoviranje so smiselna in uspešna kombinacija vzpostavljanja komunikacijskega ravnovesja. [:] […]

[:en]A Simple Recipe for Greater Profit by Means of a Website[:sl]Preprost recept do več dobička s pomočjo spletne strani[:]

[:sl]Na dobičkonosnost spletne strani vplivajo 3 pomembni dejavniki oziroma spremenljivke: Obisk, Pretvorba in Vrednost kupca. Pa poglejmo kako optimizacija vsakega izmed teh treh dejavnikov vpliva na končni uspeh in dobičkonosnost spletne strani in kako izboljšati vsakega izmed teh treh dejavnikov.

[:en]Website profitability is influenced by three important factors or variables: 1) site traffic, 2) conversion rate, and 3) buyer value. Let’s take a look at a) how the optimisation of each of these three factors affects the final success and profitability of a website, and b) how to improve each of the three factors.
[:] […]

[:en]ProMarket brochure is available[:sl]Brošura ProMarket je na voljo[:]

[:en]If you need more information about ProMarket event, please download ProMarket brochure. Attention! Most accurate program is still available on webpage www.promarket.si.[:sl]V kolikor želite dobiti vse informacije o februarskem dogodku, si naložite celotno brošuro ProMarket. Pozor! Najaktualnejši program kongresa in delavnic je še vedno na spletni strani www.promarket.si.[:]

[:en]Internet Evolution has paved the Way for Online Video Advertising[:sl]Evolucija spleta utirila spletno video oglaševanje[:]

[:en]The beginnings of online video can be traced back to when this type of content was little more than poorly-made video bloopers intended to help generation Z to fight off boredom. In the beginning, neither the content nor the audience corresponded to advertisers and the image conveyed through stylised advertisements. Last year, however, the market reached a turning point.

Improvements in ad serving technologies on web pages have significantly increased the ability to reach the target audience in places that ultimately proved out of reach to radio and television. The penetration of broadband internet has provided numerous technological opportunities. It is, therefore, little wonder that research points to increasing use of video.[:sl]Zametki spletnega videa segajo v obdobje, ko so bile te vsebine videti kot ponesrečene video smešnice, namenjene preganjanju dolgčasa generacije Z. Če na začetku niti vsebine niti publika nikakor niso ustrezali oglaševalcem in podobi, ki so jo podajali skozi stilizirane oglase, je v lanskem letu trg doživel prelomnico.

Z izboljšanjem tehnologij za serviranje oglasov na spletnih straneh so se občutno povečale možnosti doseganja ciljne publike tam, kjer se je doseg radia in televizije dokončno ustavil. Penetracija širokopasovnega dostopa do interneta je odprla številne tehnološke priložnosti, zato ni čudno, da raziskave kažejo vse pogostejšo rabo videa.[:] […]

[:en]Does a young company need a marketing agency?[:sl]Kdaj podjetje potrebuje marketinško agencijo?[:]

[:en]One of the basic objectives of marketing is to focus on the needs and wishes of the consumers or partners in the exchange. The establishment of long-term objectives, such as developing a reliable and recognisable brand name, loyal and satisfied customers and markets, are the main and most important marketing challenges. Integration of the manufacturer, the object of exchange and the customers of goods and/or services is thus required.

[:sl]Eden od osnovnih ciljev marketinga je osredotočenost na potrebe in želje potrošnikov oziroma partnerjev v menjavi. Postavljanje dolgoročnih ciljev kot so zanesljiva in prepoznavna blagovna znamka, zvesti in zadovoljni potrošniki, razvijajoč trg so glavni in najpomembnejši izzivi marketinga. Torej povezovanje proizvajalca, predmeta menjave in odjemalca blaga in/ali storitve. [:] […]